خم ورق و لوله اصفهان

یک دستگاه نورد ورق شامل چه قسمت های اصلی می باشد؟
یک دستگاه نورد ورق معمولا دارای قفسه ی نورد می باشد. غلتک ها بخش اصلی دستگاه نورد به شمار می آیند. یاتاقان، محفظه ای برای نگهداری قطعات و همچنین یک نیروی محرکه برای اینکه غلتکها را به چرخش در بیاورد. هر دستگاه نوردی بدون استثنا شامل موارد ذکر شده می باشد. برای کنترل نیرو و سرعت غلتکهای دستگاه نورد ما نیاز به تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داریم.
معمولا در دستگاه نورد 2 غلطکه، غلتکها به صورت دو طرفه حرکت می کنند و با تغییر جهت حرکت، ضخامت ورق یا لوله کاهش پیدا می کند و بدین صورت اصطلاحا ورق نورد می شود.در دستگاه نورد دو غلطکه ورق بین دو غلتک قرار داده می شود و به تدریج ضخامت کم می شود.
در دستگاه نورد دو غلطکه محور غلتک ها با هم موازی هستند و تغییر شکل در انتهای عمودی ورق اتفاق می افتد. وقتی تغییر شکل و ضخامت در انتهای طول ورق اتفاق می افتد اصطلاحا به آن نورد طولی گفته می شود. معمولا دستگاه نورد دو غلطکه در کارگاه ها و کارخانجات بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

نورد لوله